استرالیا با حمله نظامی علیه دولت و ملت سوریه، حتی بدون تایید سازمان ملل و به صورت یکجانبه هم موافق است.
استرالیا که به زودی ریاست شورای امنیت را به عهده می گیرد، اقدام تلافی‌جویانه علیه سوریه در واکنش به آنچه " استفاده از سلاح شیمیایی " خوانده بود، حتی بدون موافقت سازمان ملل را خواستار شد. استرالیا که یکی از متحدان نزدیک آمریکا به شمار می‌رود، روز یکشنبه آینده ریاست این شورا را برعهده خواهد گرفت و به دنبال آن است که اعضای این شورا در خصوص سوریه به توافق دست پیدا کنند. باب کار، وزیر خارجه استرالیا مدعی شد که استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی اثبات شده است و دنیا باید به این اقدام پاسخ دهد، حتی اگر سازمان ملل به توافقی دراین باره دست نیابند. وی در عین حال ادعا کرد: اولویت ما و اولویت همه، همان اقدام در سایه سازمان ملل است. اما اگر این امکان وجود نداشته باشد، " وحشت ناشی از استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی علیه مردمش " باید به نوعی پاسخ داده شود. آمریکا و دیگر متحدانش در تلاش برای حمله نظامی علیه سوریه طی چند روز آتی هستند و این می‌تواند خصمانه‌ترین اقدام نظامی قدرت‌های غربی طی دوسال نیم گذشته جنگ داخلی سوریه باشد.