شماری از گروه های سیاسی مصر در اعتراض به حکم تبرئه سران رژیم مبارک در زمینه قتل انقلابیون خواستار برگزاری تظاهراتی میلیونی با عنوان "پاکسازی دستگاه قضایی" در سراسر مصر شدند. گروه اخوان المسلمین و حزب آزادی و عدالت، بر مشارکت خود در تظاهرات مزبور تاکید کرده اند. پایگاه خبری "المحیط"، اما از مخالفت جبهه "نجات ملی" با برگزاری تظاهرات مزبور خبر داده است.