مسئول هماهنگی، هیات هماهنگی ملی مخالف دولت سوریه از ترکیه خواست به جای حمایت از خشونت و اعزام تروریستها به سوریه، از راهکار سیاسی حمایت کند زیرا تنها راه حل این بحران، مذاکره نمایندگان مخالفان با حکومت است.
"حسن عبدالعظیم" روز چهارشنبه اظهار داشت: هر کشوری که خواهان تحقق منافع مردم سوریه است باید بداند که این منافع در شرایط ادامه خشونت ، کشتار و اختلافات طائفی ،مذهبی ، تخریب و وارد کردن گروههای تندرو از سراسر دنیا به سوریه دست یافتنی نیست. این مخالف سوری گفت: کسی که واقعا به دنبال حمایت از مردم سوریه باشد باید در جهت یافتن راهکار سیاسی برای بحران و نه تشدید خشونتها و ایجاد آشوب تلاش کند. وی افزود: دولت ترکیه نه فقط به مشکلات سوریه دامن زده بلکه بر حجم مشکلات مصر، تونس ودیگر کشورها نیز افزوده و فقط از جریان مشخصی یعنی اخوان المسلمین در سوریه ، مصر ،تونس و دیگر کشورها حمایت می کند. عبدالعظیم خاطرنشان کرد: شاید دولت ترکیه به دلیل اعتقاد به راهکارهای امنیتی و نظامی در ابتدای اعتراضها نسبت به حکومت سوریه موضعی داشت اما ورود برخی گروه های تندرو از ترکیه به سوریه ، کاملا بیانگر موضع منفی آنکارا در قبال منافع ملی سوریه است. وی افزود: هیات هماهنگی از کسانی که خود را دوستان مردم سوریه می نامند، می خواهد که به دنبال یافتن راهکار سیاسی و پایان دادن به خشونت باشند و همچنین از همپیمانان بین المللی و منطقه ای نظام اسد خواست که در کنفرانس "ژنو 2 " به دنبال راهکار سیاسی  و متوقف کردن اقدامات خشونت آمیز و درگیریها باشند زیرا فقط راهکار سیاسی و مذاکره نمایندگان مخالف و حکومت سوریه در ژنو 2 می تواند به این وضعیت پایان دهد. این مخالف سوری درباره استفاده از سلاح شیمیایی در درگیریهای کنونی سوریه نیز گفت: کسانی که در تشدید خشونتها در صحنه های درگیری و حتی استفاده از سلاح شیمیایی نقش دارند در صدد کنترل کردن کنفرانس ژنو 2  هستند تا بتوانند شرایط خود را بر طرف دیگر چه حکومت سوریه یا طرف دیگر تحمیل کنند. وی افزود: اظهارات مقام ترکیه درباره مشارکت در حمله هوایی آمریکا،انگلستان ، فرانسه و دیگر کشورها نوعی اعمال فشار و تلاش برای راضی کردن مخالفان سوری است و طرح این موضوع در شورای امنیت ملی ترکیه نیز با واکنش های منفی روبرو خواهد شد.