پسر "زین العابدین بن علی" دیکتاتور فراری تونس ویدیو و تصاویری را به همراه پدرش بر روی صفحه شخصی اش در پایگاه "اینستاگرام" منتشر کرد. این تصاویر دیکتاتور سابق تونسدر محل اقامتش در عربستان دیده می شود.