تروریست های گروه تروریستی "اسود الانبار" (شیران استان الانبار!) وابسته به "دولت اسلامی عراق و شام" (شاخه القاعده در عراق) از اعدام 3 راننده سوری را در اتوبان شهر "الرمادی" فیلم برداری کرده و آن را در اینترنت منتشر کردند. در این جنایت هولناک، تروریست ها این انسان های بیگناه را تنها به دلیل علوی بودن به قتل می رسانند. عامل این جنایت هولناک "شاکر وهیب الفهداوی" سرکرده گروه تروریستی اسود الانبار است.