دایره امور آوارگان جنبش مقاومت اسلامی فلسطین " حماس " تاکید کرد که سکوت در برابر امتیازدهی های محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان و چشم پوشی وی از حق بازگشت آوارگان جنایت بزرگی است.
به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دایره امور آوارگان جنبش حماس در بیانیه ای دیدار روز پنجشنبه محمود عباس با هیاتی از حزب صهیونیستی " میرتس " و داده وعده هایی به آنها مبنی بر حذف حق بازگشت آوارگان فلسطینی به شهرهای یافا، عکا و صفد(کنایه از سرزمین های اشغالی ۴۸) را اقدامی دیگر در راستای امتیازدهی های وی از حقوق و اصول ملی فلسطین و تکرار اظهارات وی در سالروز وعده ننگین بالفور در سال گذشته در خصوص چشم پوشی از حق شهروندی خود در شهر صفد خواند. در ادامه این بیانیه آمده که عباس از نیت خود مبنی بر چشم پوشی از حق بازگشت آوارگان در آینده خبر داده که این نشان می دهد روند مذاکرات سازش به کدامین سو پیش می رود و اینکه مذاکرات سازش هرگز منجر به بازپس گیری حقوق ملت فلسطین نشده و تنها هدف از ان تثبیت اشغالگری دشمن صهیونیستی در سرزمین های اشغالی و حمایت از آن است و در صورت عملی شدن این امر، مجازات خیانت در انتظار تمامی کسانی است که حقوق ملت فلسطین را پایمال کرده اند، خواه آن افراد در قید حیات باشند و خواهد فوت شده باشند. دایره امور آوارگان جنبش حماس تصریح کرد که ملت فلسطین به کسی این اجازه را نمی دهد که از حقوق و اصول ملی آن چشم پوشی کند و تعیین سازمان آزادی بخش فلسطین به عنوان نماینده و مرجع ملت فلسطین هرگز به آن این اجازه را نمی دهد که از حقوق این ملت صرف نظر کند، بلکه تمامی طرف ها باید برای بازپس گیری حقوق سلب شده ملت فلسطین به مبارزات خود ادامه دهند. این دایره از سازمان آزادی بخش فلسطین خواست موضع خود در مورد ضربه زدن به حق بازگشت آوارگان فلسطینی را اعلام و شفاف سازی نماید. دایره آوارگان از تمامی سازمان های فعال در زمینه حق بازگشت آوارگان و اتحادیه ها و گروه های فلسطینی و صاحب نظران دعوت کرد مخالفت قاطع و صریح خود با هرگونه خدشه وارد کردن به حق بازگشت آوارگان و حقوق ملت فلسطین را اعلام کنند. مرکز مذکور همچنین از مجلس قانونگذاری فلسطین خواست قانون بازگشت آوارگان فلسطینی را فعال سازی کرده و اقدامات قانونی لازم و سازنده را در حق تمامی کسانی که در پی ضایع کردن حقوق ثابت ملت فلسطین و در راس آن حق بازگشت آوارگان هستند، اتخاذ نمایند. دایره حقوق آوارگان جنبش حماس از تمامی ملت فلسطین و سازمان ها و نهادهای فعال و کمیته های مردمی آوارگان دعوت کرد تجمعی اعتراضی را در محکومیت توطئه چینی ها علیه حق بازگشت آوارگان در روز پنجشنبه ۲۹/۸ / ۲۰۱۳ راس ساعت ۱۱ صبح در مقابل مقر دایره امور آوارگان در سازمان آزادی بخش فلسطین در محله شیخ رضوان واقع در شهر غزه برگزار نمایند.