بارش شدید باران های موسمی همراه با وزش شدید طوفان موجب جاری شدن سیل در نیمی از مانیل پایتخت فیلیپین شده، بطوریکه عبور و مرور در این شهر را فلج کرده است.سیل تا کنون هفت کشته، چهار مفقود و 130 هزار آواره بر جا گذاشته است.