تشکیل دولت تمام سلام در لبنان به خواست بندر بن سلطان رئیس سازمان اطلاعات عربستان با نبرد حلب گرده خورده است؛ فردی که بار و بندیل خود را برای این نبرد آماده می کند و پیش از آن نیز انفجارهای سیار در عرصه لبنان بوقوع پیوست تا چالشی سیاسی و امنیتی ایجاد کرده و جلوگیری از حضور حزب الله در نبرد اصلی سوریه را تضمین کنند.
به نقل از الاخبار لبنان، درهفته آخر ماه رمضان گذشته، تمام سلام نخست وزیر مامور تشکیل دولت با دو تن از نزدیکانش پیش نویس ساختار وزاری را با عنوان " دولت سهامی " یا " وزرای کارآمد " با اسامی ۱۰ نفر بررسی کرد. تلاش های غیر رسمی و غیرمستقیمی برای آگاهی از دیدگاه برخی مراجع در قبال آن صورت گرفت تا اینکه آیا مورد قبول نیروها و جریان های داخلی دارای جایگاه و وزنه در لبنان قرار می گیرد یا خیر. اما طولی نکشید که خبرها درباره ساختار دولت درحال شکل گیری، قطع شد و منابع آگاه گفتند که علت این امر آن است که با وتوی قاطعانه بندر بن سلطان رئیس دستگاه اطلاعات عربستان روبرو شده است.بازگشت ساختار دولت ۸ + ۸ + ۸در آستانه عید سعید فطر، ایده دولت سهامی همچنان تا حدی به عنوان یکی از احتمالات اندک موجود در نزد تمام سلام پابرجا بود و ارزیابی میزان مقبولیت داخلی و خارجی آن به طورمحتاطانه صورت گرفت و در جریان مراسم افطار هفته آخر ماه رمضان بحثو بررسی درباره آن، محور اصلی بود. درآن زمان کسانی که پیش نویس ساختار این دولت را دنبال می کردند دل بسته بودند که ممکن است این ساختار مورد قبول در سطح بین المللی باشد زیرا غرب نمی خواهد که وضعیت امنیتی در لبنان بیشتر ناپایدار شود؛ لبنانی که همه علائم و نشانه ها روی هم انباشته شده تا اینکه از کنترل خارج شود اما با سفر تمام سلام به ژنو برای تعطیلات اخبار درخصوص ساختار دولت قطع شد و او به جای اول بازگشت و سخن بار دیگر درباره دولت ۸ + ۸ + ۸ همراه با برخی تعدیلات جدید در ماهیت آن مطرح شد.بندر و نبرد حلبدر اوایل هفته گذشته، برخی دوستانی که با مورا کونیللی سفیر آمریکا در لبنان خداحافظی کردند به نقل از او گفتند که سلام به تشکیل دولت غیرسیاسی خود نزدیک شد و دو روز را حداکثر برای تشکیل آن تعیین کرد اما او از طریق منابع خود در بیروت اخبار رسانه ها درخصوص نزدیک بودن تشکیل دولت یاد شده موسوم به " دولت واقعیت موجود " را رد کرد. برخی منابع بار دیگر طرح ساختار ۸ + ۸ + ۸ را مطرح کردند که همچنان از سوی سلام در دستور کار قرار دارد. نکته جالب توجه در همه این تحولات این است که بندر بن سلطان در طول هفته های اخیر در روند تلاش ها برای تشکیل دولت قرار نداشت اما در هفته گذشته و همزمان با سفر وائل ابوفاعور و تیمور جنبلاط فرستادگان ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالست ترقیخواه دروزی لبنان به ریاض، دستوری از بندر بن سلطان درخصوص ضرورت درنگ در اعلام دولت سلام صادر شد. برخی منابع گفتند: دعوت بندر بن سلطان برای تانی و درنگ کردن در این زمینه به نگرانی او از تبعات و پیامدهای تشکیل دولت واقعیت موجود بر باقی مانده ثبات لبنان بازنمی گردد بلکه می خواهد زمان اعلام تشکیل دولت را همزمان با محاسبات نبرد حلب بکند که ریاض برای آن بسیج شده و آن را نبرد اصلی بحران سوریه دانسته که نتایج آن مسیر آینده درگیری در سوریه و ضد آن را قطعی خواهد کرد. یک سری اطلاعات وجود دارد که اواخر این ماه یا نیمه اول ماه آینده میلادی را به عنوان موعد آغاز حمله فراگیر مخالفان به حلب و همه شمال سوریه تعیین کرده است که این موعد با هماهنگی عربستان و ترکیه تعیین شده است و پیش بینی می شود که بندر بن سلطان همزمان با آغاز این حمله برای اعلام تشکیل دولت واقعیت موجود در لبنان فشار بیاورد که هدف از آن همچنین به چالش کشیدن سیاسی و چه بسا امنیتی این کشور است. این مسئله برای ریاض مهم است که این شرایط باعثبرهم خوردن تمرکز حزب الله درخصوص تحول راهبردی که در حلب و اطراف آن روی می دهد، خواهد شد. در انتظار آغاز نبرد حلب، تقریبا یک پیش بینی وجود دارد که انفجارها در لبنان در سطح آنچه در بئرالعبد و الرویس و حملات با بمب و راکت افزایش خواهد یافت که این اقدامات درارتباط با زمینه سازی لجستیکی گسترده جاری برای مهیا کردن میدان نبرد حلب یا نبرد شمال سوریه انجام خواهد گرفت به گونه ای که جلوگیری از ورود حزب الله به آن یا تضعیف نقش این حزب در آن تضمین می شود.