عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) با درخواست جنبش فتح برای برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری مخالفت و تاکید کرد که طبق توافقات فتح و حماس در قاهره؛ همه انتخابات از جمله ریاست تشکیلات خودگردان و مجلس ملی(شورای سیاستگذاری سازمان آزادیبخش فلسطین) باید همزمان برگزار شود.
محمد الکتری روز سه شنبه گفت: حماس می خواهد مسائل و مشکلات براساس توافقات قاهره یک جا و همزمان حل و فصل شود و مخالف برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری بدون برگزاری انتخابات مجلس ملی یا برگزاری انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان بدون برگزاری انتخابات مجلس ملی است. الکتری خاطرنشان کرد: حماس امیدوار است که مسائل و مشکلات با اجماع و توافق کامل حل و فصل شود و هیچ طرفی خواسته های خود را تحمیل نکند و هیچ تظاهراتی حتی برای یک روز در اعتراض به نتایج انتخابات برگزار نشود و هیچ طرفی از مشارکت در دولت امتناع نکند. وی افزود: قدرت نباید منحصر در دست یک طرف باشد و حماس هرگز با استبداد و انحصار قدرت در دست یک طرف موافقت نخواهد کرد . الکتری درباره تحولات مصر و تأثیر آن در امور فلسطینی ها نیز گفت: فلسطینی ها از تحولات مصر متأثر نشدند زیرا محمد مرسی، رئیس جمهوری منتخب مصر، فقط بر نهاد ریاست جمهوری کنترل داشت و دستگاه های امنیتی این کشور نیز براساس اصول خود رفتار می کردند.