به نظر نمی رسد که جماعت اخوان المسلمین بخواهد به این سادگی از میدان رقابت در مصر خارج شود و به هر دلیل ممکن بر آن است تا با حکومت موقت و ژنرال های ارتش پنجه بیاندازد.
در همین راستا سخنگوی اخوان المسلمین مصر اعلام کرد: محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین یکی از اعضای اخوان المسلمین است و اخوان المسلمین یکی از اعضای " ائتلاف ملی دفاع از نظام مشروع " است و این ائتلاف ضد کودتا در جان و دل مردم مصر جای دارد مردمی که روز و شب در میادین حضور دارند. به گزارش مصری الیوم، احمد عارف در ادامه تهدیدار خود یادآور شد که مردم مصر از حق برخورداری از زندگی آرام برخوردار هستند و کودتاچیان خائن و فاسد نمی توانند خود را به مردم تحمیل کنند. این در حالی است که محمد ابراهیم وزیر کشور مصر اعلام کرد که نیروهای امنیتی بامداد امروز(سه شنبه) محمد بدیع را در آپارتمانی مسکونی در محله رابعه العدویه منطقه نصر شهر قاهره بازداشت کردند. یوسف طلعت عضو ائتلاف ملی دفاع از نظام مشروع نیز همراه محمد بدیع بازداشت شده است. تهدیدهای اخیر اخوانی ها مبنی بر ادامه اعتراضات در حالی صورت می گیرد که اصرار آنها بر بازگشت مرسی به قدرت و عدم معامله با ارتش و دولت موقت، تنها به کشته شدن صدها تن از اعضای این جنبش منجر شد که در واقع باعثضعف بنیه اخوان به دلیل از دست دادن برخی از اعتقادی ترین اعضای آن شد.