در پی دستگیری محمد بدیع مرشد عام اخوان المسلمین و انتقال وی به زندان طره، معاون وی تا اطلاع بعدی به عنوان رهبر موقت اخوان انتخاب شد.
کادر رهبری اخوان المسلمین بلافاصله پس از دستگیری رهبر خود، محمود عزت را به عنوان جانشین وی انتخاب کردند. محمود عزت که یک پزشک است، متولد 1944 قاهره و سال ها عضو دارالارشاد جماعت اخوان المسلمین است، در دانشگاه زقازیق تدریس می کند. محمود عزت از قدیمی ترین اعضای جماعت به شمار می رود که در سال 1953 به این جریان پیوسته و در دوره ناصر به 10 سال زندان محکوم شده است. انتخاب وی به جانشینی موقت محمد بدیع به باور کارشناسان نشان از آن دارد که اعضای دارالارشاد انتظار دارند که رهبر آنها به زودی از زندان آزاد شود.