فعال سیاسی بحرینی انفجارهای این کشور را ساختگی و ترفندی از سوی رژیم آل خلیفه عنوان کرد که در صدد است از آن برای سرکوب مخالفان و ممنوعیت برگزاری اعتراضات مسالمت آمیز استفاده کند.
"فاضل عباس" دبیر کل تجمع ملی دموکراتیک بحرین شامگاه دوشنبه  با بیان این که رژیم بحرین هیچ طرح سیاسی ندارد و فقط به دنبال اقدامات امنیتی است، خاطرنشان کرد: این رژیم برای تقویت طرح امنیتی خود و انگ زدن به تحرکات مسالمت آمیز مردمی، به انفجارهای ساختگی و پر از ابهام روی آورده است که آخرین مورد آن انفجار ادعایی رژیم در منطقه الدیر است. وی افزود: مخالفان به رژیم اعلام کردند که این انفجارها را محکوم می کنند و خواهان شناسایی عاملان این انفجارها هستند و می بایست کمیته های تحقیق بی طرف تشکیل شود تا واقعیت این انفجارها را بررسی و عاملان آنها را شناسایی کنند. این فعال سیاسی به مساله شکنجه بازداشت شدگان در زندان "الحوض الجاف" و شرایط بسیار بد زندانیان پرداخت و تاکید کرد: مخالفان خواهان تشکیل کمیته حقیقت یاب برای بررسی اوضاع این زندان شده بودند ولی بجای تعیین گروه بی طرف، وزارت کشور که نیروهای آن زندانیان را شکنجه می کنند، این کمیته را تشکیل داد، به همین دلیل نمی توان انتظار داشت که این کمیته به واقعیتها دست یابد. دبیر کل تجمع ملی دموکراتیک بحرین گفت: رژیم بحرین نمی خواهد عاملان نقضها و تجاوزها را شناسایی و علیه آنها اقدام کند. فاضل عباس درباره انفجارهای مبهمی که هر از گاهی در برخی مناطق بحرین رخ می دهد، اظهار داشت: رژیم تحقیقات شفافی را در خصوص این حوادث صورت نداده است و از این قضیه به عنوان بهانه ای برای تعقیب و بازداشت و متهم کردن افراد بی گناه سوء استفاده می کند. وی از موضع اتحادیه عرب و برخی دولتهای طرفدار رژیم حمد بن عیسی آل خلیفه، شاه بحرین، که به سرعت این انفجارها را محکوم و آنها را اقداماتی تخریبی عنوان کردند، انتفاد کرد و افزود: نهادها و کشورهای معتبر، هیچگاه بدون تحقیق، در قبال مساله ای موضع گیری نمی کنند. عباس تصریح کرد اگر رژیم برای تحقیق در این انفجارها جدی است، می توان نهادهای حقوق بشر مستقل بحرین و نیز سازمانهای بین المللی را به انجام تحقیقات مکلف کرد و یا اینکه آنها را در تحقیقات مشارکت داد.