منابع آگاه خبر دادند ریاض و واشنگتن سعی می کنند با ایجاد ناآرامی در لبنان مقدمات دخالت خارجی در این کشور را به بهانه ایجاد صلح و ثبات و حمایت از برخی طوایف و قومیت ها در برابر سلاح حزب الله فراهم کنند.
، طی ماه های اخیر مناطق مختلف لبنان شاهد هجوم موشک و خمپاره بود و قدرت های منطقه ای و جهانی سعی کردند از انفجارهایی که در ضاحیه درجنوب لبنان رخ داد به نفع خود استفاده کنند. منابع آگاه به شبکه المنار لبنان اطلاع دادند واکنش های دبیرکل حزب الله آنگونه که رئیس جمهور امریکا و خاندان سعود انتظار داشتند به ناآرامی و وخامت روابط با جناح مقابل که عناصر وابسته به قدرت های جهانی آن را اداره می کنند، ختم نشد و حالا امریکا و عربستان قصد دارند با ارسال کمک برای تعدی به حزب الله فضای لبنان را به آشوب بکشند. این تصمیمات بعد از اقدام اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس برای قرار دادن شاخه نظامی حزب الله در لیست گروه های تروریستی اتخاذ می شود. سخنان و واکنش های حکیمانه سیدحسن نصرالله باعثشد توطئه گرانی که قصد ایجاد بحران در کشورهای عربی و اجرای نقشه های امریکا و ایادی آن در منطقه را دارند از ایجاد فتنه در لبنان ناامید شوند.