دبیرکل مرکز وحدت اسلامی و عضو ارشد سابق اخوان المسلمین درباره بین المللی شدن بحران مصر، و اجرای بدترین سناریو در این کشور هشدار داد.
"کمال الهلباوی" روز دوشنبه با تاکید بر اینکه هنوز برای حل مسالمت آمیز بحران مصر فرصت وجود دارد، گفت: در طرح هایی که برای حل بحران مطرح شده است، اوضاع کشور پس از 30 ژوئن نادیده گرفته شده و برخی راه حل ها به گونه ای است که گویا مصر در دوران انقلاب 25 ژانویه به سر می برد. دبیرکل مرکز وحدت اسلامی اخوان المسلمین را به نداشتن برداشت درست از اوضاع مصر متهم کرد و افزود:11 مشاور از 17 مشاور محمد مرسی که بسیاری از آنها از اسلامگرایان بودند، نهاد ریاست جمهوری را ترک کردند، زیرا در نحوه مدیریت کشور اشتباهاتی وجود داشت و مدیران در مسیر درست حرکت نمی کردند. الهلباوی با اشاره به رویدادهای 30 ژوئن و برکناری مرسی از قدرت، اقدامات جنبش تمرد را انقلابی بی نظیر دانست و تأکید کرد: اشتباهات مرگبار، برداشت نادرست از اوضاع و رفتار برخی از رهبران اخوان المسلمین در میدان رابعه العدویه باعث شد تا در توانایی اسلامگریان برای رهبری کشور شک و تردیدهای اساسی به وجود آید. الهلباوی درباره تصمیم آمریکا برای حفظ اسلامگرایان و استفاده از آنها هشدار داد و گفت: نگرانم اسلامگرایانی که مردم را به "جهاد" در سوریه دعوت می کنند برای جهاد در مصر فراخوان دهند، و شرایط را برای حضور آمریکایی ها و جامعه بین المللی در مصر فراهم کنند، و بدترین سناریو را برای مصر رقم بزنند. عضو ارشد سابق اخوان المسلمین مصر خاطرنشان کرد: هرکسی دعوت به خشونت می کند و در آن مشارکت دارد و به وحدت و امنیت کشور احترام نمی گذارد در توطئه های خارجی دست دارد. کمال الهلباوی خاطرنشان کرد: کسانی که اکنون به اخوان المسلمین حمله می کنند، در سال 2011 از بیم بازگشت دولت مزدور به رهبری احمد شفیق آخرین نخست وزیر حسنی مبارک از محمد مرسی حمایت کردند، اما پس از آن با عملکرد بسیار بد مرسی مواجه شدند، به صورتیکه مرسی به گونه ای رفتار کرد که گویا مصر بخشی از اخوان المسلمین است.