مهم ترین رخداد چهارمین روز خشونت بار در مصر حمله نیروهای ارتش به مسجد محل تحصن معترضان بود. بعد از کشتار روز چهارشنبه اخوان المسلمین اعلام کرده که یک هفته در مصر راهپیمایی برگزار خواهد کرد.