منطقه «الحجیره» در نزدیکی حرم حضرت زینب (س) در حومه دمشق قرار دارد این منطقه از نقاط درگیری با گروههای مسلح تروریستی است.فاصله نیروهای محافظ حرم با افراد مسلح تروریست در این نقطه یک خیابان بیشتر نیست.