مسلمانان هندی همزمان با هشتم شوال سالروز تخریب بارگاه ائمه بقیع (ع)،در دهلی نو راهپیمایی و تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.