سردبیر روزنامه مصری السیاسه گفت: فرصت برای حل سیاسی و دیپلماتیک بحران مصر پس از تعطیلات عید فطر همچنان موجود است.
ایمن سمیر تاکید کرد: به رغم اعلام دولت و رییس جمهور موقت درباره اینکه زمان دیپلماسی تمام شده است، هنوز فرصت برای میانجیگری وجود دارد و راه مصالحه و گفت وگو بسته نشده و راههای زیادی برای برون رفت از بحران وجود دارد. به گفته وی، بسیاری طرفهای داخلی، منطقه ای و غربی همچنان نسبت به ادامه حرکت سیاسی برای حل بحران مصر و سوق دادن طرفهای مختلف به نشستن پشت میز گفت وگو و مصالحه تاکید می ورزند. سمیر تصریح کرد: دولت از درگیری ناتوان نیست، اما می خواهد وجهه اش در جهان به عنوان عامل سرکوب تظاهرکنندگان یا جلوگیری از تظاهرات خدشه دار نشود. به عقیده وی، تجمعات مردمی و تظاهرات در قاهره و استانهای دیگر مصر، غالبا مورد حفاظت قرار دارد و تلاش آن است که به هوادارن محمد مرسی رییس جمهور برکنارشده مصر حمله نشود. سردبیر روزنامه السیاسه با اشاره به درگیری میان هواداران مرسی و اهالی مناطقی که آنان تظاهرات می کنند، خاطر نشان کرد: نیروهای انقلابی و احزاب سیاسی از دولت می خواهند که به تحصن رابعع العدویه و النهضه پایان دهند، چون معتقدند با هواداران مرسی با نرمش بیش از حد برخورد می کند. وی یادآور شد: شیخ الازهر خواستار برگزاری نشست حل بحران پس از عید فطر شده است، این در حالی است که اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه ای و بین المللی مانند ایران نیز ضرورت مصالحه و آشتی در مصر را مورد تاکید قرار داده اند.