یک تحلیل‌گر سیاسی گفته است که آن چه در مصر در حال رخ دادن است، برای تونس که مقامات آن می‌توانند به دموکراسی مورد درخواست مردم دست‌یابند، مخاطره‌آمیز است.
نی آکویته، تحلیل‌گر سیاسی اهل آفریقا اظهار داشت، « نظر من این است که دولت مردان و فعالان سیاسی در تونس نظاره‌گر اتفاقاتی هستند که در مصر و دیگر مناطق در حال رخ دادن است و مخاطه‌آمیز است ... فکر می‌کنم امیدواری من آن قدر هست که بگویم تونسی‌ها می‌توانند راهی را در پیش گرفته و به دموکراسی باثباتی دست پیدا کنند که بیان‌گر خواست مردم باشد.» از زمان برکنار محمد مرسی، رییس جمهور منتخب مردم مصر به دست ارتش در اوایل ماه ژوئن، این کشور صحنه افزایش خشونت‌ها و ناآرامی‌ها بوده است. گفته می‌شود، تا کنون در این خشونت‌ها ده‌ها تن از معترضان که بیشتر آنان را طرفداران مرسی تشکیل می‌دهند کشته شده‌اند. آکویته ادامه داد که تونس «قدرت را به کسانی واگذار کرد که منتخب مردم این کشور بودند حتی اگر از دیدگاه‌هایی پیروی می‌کردند که دیگران با آن همراه نبودند. باید اجازه داد تا مردم خود انتخاب کنند.» این تحلیل‌گر سیاسی آفریقایی با اشاره به خودداری امریکا از کودتا خواندن برکناری محمد مرسی به دست ارتش اظهار داشت، «برای مثال به آن چه در مصر رخ داده است نگاه کنید؛ جایی که شخصی که در انتخابات پیروز شده است برکنار می‌شود و امریکا نمی‌خواهد آن را کودتا بنامد حتی اگر این گونه باشد.» این در حالی است که ۵ ماه پس از ترور شکری بلعید، رهبر مخالفان و پس از کشته شدن محمد راهمی، رهبر حزب جنبش مردمی چپ‌گرا در ۲۵ جولای (۳ مرداد) تونس نیز صحنه اعتراضاتی بوده است. تونس از زمان سقوط زین‌العابدین بن علی، دیکتاتور این کشور آفریقایی در سال ۲۰۱۱ شاهد بی‌ثباتی و ناامنی بوده است.