روزنامه انگلیسی از احتمال پیشنهاد عربستان به " محمد مرسی " رئیس جمهور برکنار شده مصر برای گرفتن پناهندگی خبر داد.
روزنامه " تایمز " لندن اعلام کرد، با وجود اینکه دولت عربستان از اخوان المسلمین بیزار است، اما این کشور بسیار مایل است تا بحران کنونی مصر را حل کند و به رئیس جمهور برکنار شده آن کشور اجازه خروج از کشور داده شود و اتهامات جنایی وی مورد عفو قرار گیرد؛ چرا که این امر زمینه را برای دستیابی ارتش مصر به راه حلی با اسلامگرایان فراهم خواهد کرد. تایمز با اشاره به پیشینه عربستان در پناه دادن به سران برکنار شده برخی کشورها، خاطرنشان کرد: با این وجود، به این افراد اجازه پرداختن به امور سیاسی داده نمی شود و به ندرت احدی آنها را می بیند و این امر باعثاستقبال فرماندهان ارتش مصر از این راه حل خواهد شد. زیرا آنها تصمیم ندارند دوباره اجازه دهند مرسی به عرصه سیاسی بازگردد. به نوشته تایمز، همه کسانی که پس از برکناری مرسی با وی دیدار کرده اند، اظهار می دارند که وی همچنان بر این باور است که بار دیگر به قدرت خواهد رسید. انتظار می رفت مرسی تبعید موقت به ترکیه یا قطر را بپذیرد، اما هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه قطر آماده برداشتن چنین گامی باشد به چشم نمی خورد. همچنین ممکن است این کشور قادر به حمایت کافی از وی نباشد.