سازمان آرشیو و اسناد ملی آمریکا فاش کرد: انگلیس از طرح حمله اتمی آمریکا به هیروشیما حمایت کرده بود.
سازمان آرشیو و اسناد ملی آمریکا به تازگی اسنادی را منتشر کرده که از دخالت انگلیس - به عنوان متحد آمریکا - در تصمیم حمله اتمی به هیروشیما و ناکازاکی درسال ۱۹۴۵ حکایت دارد. خبرگزاری کیودو ژاپن در این زمینه نوشت: دولت انگلیس در ژوئیه ۱۹۴۵ در واشنگتن در نشست کمیته مشترک سیاستگذاری دو کشور درباره " توسعه انرژی هسته ای و سلطه بر آن " به صورت رسمی از بمباران اتمی ژاپن حمایت کرده بود.