سردبیر مؤسسه مطالعاتی «سیاست خارجی در کانون توجه» در مصاحبه با پرس تی‌وی، حمایت کاخ سفید از کودتای نظامی در مصر را نشان‌دهنده «ریاکاری» امریکا دانست.
ایان ویلیامز، سردبیر مؤسسه مطالعاتی «سیاست خارجی در کانون توجه» از نیویورک، روز شنبه (۳ آگوست، ۱۲ مرداد) در مصاحبه تلفنی با پرس تی‌وی تصریح کرد، حمایت کاخ سفید از کودتای نظامی در مصر پیش‌خطری است که از حرکت امریکا به «ریاکاری مطلق» حکایت دارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که جان کری، وزیر امور خارجه امریکا اقدامات ارتش مصر را در برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور منتخب این کشور، «احیای دموکراسی» دانسته است. حامیان مرسی که اولین رئیس جمهور منتخب مصر در انتخابات آزاد و دموکراتیک به شمار می‌آید، خشم و اعتراض خود را نسبت به اظهارات کری ابراز کرده و هشدار داده‌اند به اعتراضات خود علیه کودتای نظامی ادامه خواهند داد. ویلیامز تاکید کرد: «کاملا واضح است که مرسی با اکثریت بارز، با تکثرگرایی در آن زمان و در قالب روندی دموکراتیک انتخاب شد. وی شاید در برخی مسائل اشتباه کرده باشد، اما حمایت از یک کودتای نظامی حتی در پاسخ به اعتراضات مردمی، سابقه‌ای خطرناک به شمار می‌رود.» وی در ادامه تصریح کرد: «این سابقه‌ای بسیار خطرناک است؛ البته در هر کودتای نظامی ادعای حمایت از خواست مردم مطرح می‌شود اما آزمون واقعی این است که آیا آنان می‌توانند انتخاباتی دموکراتیک برای تایید آن داشته باشند؟ و من فکر نمی‌کنم نتایج، لزوما برای امریکا خوب باشد.» کاخ سفید و دولت اوباما تاکنون از اطلاق کودتا به روند برکناری محمد مرسی در مصر اجتناب کرده است چرا که طبق قوانین امریکا کمک به کشوری که دولت دموکراتیک آن از سوی ارتش سرنگون شود، ممنوع است و این کشور هر سال ۱.۵ میلیارد به مصر کمک می‌کند. روز سه شنبه، لیندسی گراهام، سناتور امریکایی خاطر نشان کرد، امریکا به منظور «حفظ مصر در مسیر جامعه‌ای باثبات» از هر اقدامی فروگذار نخواهد کرد.