سازمان تروریستی مجاهدین خلق برای نخستین بار در ۱۱ سال گذشته دفتری در نزدیکی کاخ سفید، در واشنگتن تاسیس کرده است.

دفتر جدید گروهک تروریستی مجاهدین روز پنج‌شنبه(۲۲ فروردین، ۱۱ آوریل) چند ماه پس از حذف نام این گروه از فهرست گروه‌های تروریستی امریکا، در نزدیکی کاخ سفید به طور رسمی گشایش یافت.

جیمز جونز، مشاور پیشین امنیت ملی امریکا و ژنرال بازنشسته و جان بولتون، نماینده پیشین امریکا در سازمان ملل و مسئول پیشین کنترل تسلیحات در دوران ریاست جمهور جرج بوش، نیز در مراسم گشایش دفتر جدید گروهک مجاهدین در واشنگتن، پایتخت امریکا حضور داشتند.

وزارت خارجه امریکا ۷ مهر(۲۸ سپتامبر ۲۰۱۲) در پی اقدام انگلیس و اتحادیه اروپا، نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست گروه‌های تروریستی خود حذف کرد.

اعضای سازمان مجاهدیدن در سال ۱۳۶۵ به عراق گریختند و تحت حمایت صدام حسین اردوگاه اشرف را در استان دیالی در نزدیک مرز ایران تاسیس کردند.

گروهک منافقین همچنین با صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق در سرکوب سال ۱۹۹۱ مخالفان در مناطق جنوبی این کشور و کشتار کردهای عراق همکاری داشتند.

گروهک تروریسی منافقین تا کنون اقدام‌های خشونت‌آمیز و تروریستی متعددی علیه غیرنظامیان ایران و مقام‌های دولتی این کشور مرتکب شده‌اند.

اعضا گروهک منافقین پس از اخراج و ترک اردوگاه اشرف تحت فشار دولت و مردم عراق، اکنون در اردوگاه آزادی، اردوگاه نظامی پیشین امریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد، به سر می‌برند.