خست وزیر دولت به اصطلاح موقت مخالفان نظام سوریه، برای تشکیل کابینۀ خیالی خود فراخوان داده و از افرادی که در خود صلاحیت تصدی پست های وزارتی و اداری را می بینند خواسته که سوابق و مشخصات خود را برای وی ارسال کنند. "غسان هیتو" مخالف سوری مقیم آمریکا که از سوی کشورهای حامی گروه های مسلح ضد سوری مامور تشکیل کابینۀ در تبعید شده است، اعلام کرد: هر کس در خود تخصصی می یابد که می تواند بر اساس آن به کابینه بپیوندد، تا روز سه شنبه رزومه خود را برای من ارسال کند. هیتو با انتشار پیامی بر روی پایگاه اینترنتی ائتلاف مخالفان سوری که مقر آن در قاهره است، اعلام کرد: از زمانی که برای تشکیل کابینه موقت سوری تعیین شدم، در جستجوی بهترین متخصصان سوری هستم و بار دیگر از شما دعوت می کنم که در این ماموریت شرکت کنید! وی قول داد کسانی که برای پیوستن به کابینه اعلام آمادگی کنند را در پست های وزارتی و معاونت وزرا و مدیرکل منصوب کند. هیتو که تاجری مقیم آمریکا است، پیش از این از سوی شورای ملی مخالفان سوری برای تشکیل کابینه موقت، به عنوان نخست وزیر مخالفان منصوب شده بود. گروه های مختلف معارضین، از جمله ارتش به اصطلاح آزاد سوریه (به عنوان مهمترین گروه مسلح مخالف دولت این کشور)، اعلام کرده است که هیتو را به عنوان نخست وزیر دولت موقت قبول ندارد. در شرایطی که تحولات میدانی، از نزدیک بودن پایان کار تروریست ها و کنترل روزافزون ارتش سوریه بر مناطق تحت اشغال عناصر مسلح حکایت دارد، فراخوان "نخست وزیر" خودخوانده "دولت موقت"، بیش از پیش بیانگر عمق بی اطلاعی یا بی اعتنایی وی به حقایق موجود در سوریه است.