معاون وزیر اطلاع رسانی سوریه تاکید کرد که فعالیت کمیته بین المللی تحقیق درباره استفاده از سلاح شیمیایی در درگیریها، باید در چارچوب شغلی و حرفه ای خود و به دور از سیاست ورزی باشد.
" خلف مفتاح " روز پنجشنبه گفت: دولت سوریه چند ماه پیش از سازمان ملل درخواست کرد تا یک تیم تحقیق درباره طرفی که در درگیریها از سلاح شیمیایی استفاده کرد، اعزام کند اما سازمان ملل برخورد مثبتی از خود نشان نداد و تلاش کردند تا با اعمال فشار بر دولت سوریه، حیطه کار تیم تحقیق را توسعه دهند که دولت سوریه با آن مخالفت کرد و بر این باور است که این امر ضربه ای به حاکمیت سوریه وارد می کند. وی افزود: اینک دولت سوریه اصرار دارد که فعالیت کمیته تحقیق در چارچوب حرفه ای و به دور از سیاست ورزی باشد و در حال حاضر موافقت حاصل شد تا این تیم از مناطقی که در آن از سلاح شیمیایی استفاده شده است، بازدید کند و طرفی که عامل آن است، مشخص شود و من البته مطمئنم که گروههای تروریستی مسلح مسوول آن هستند. معاون وزیر اطلاع رسانی سوریه خاطرنشان کرد که برخی تلاش می کنند تا دولت سوریه را مسوول استفاده از سلاح شیمیایی جلوه دهند، اما کمیته تحقیق فقط با توافق با مسوولان ذیربط سوریه فعالیت میکند و آنها را از نتایج مطلع خواهد کرد و البته باید در نظر گرفت که بخش وسیعی از منطقه ای که در آن از سلاح شیمیایی استفاده شد، از چند روز تحت سیطره گروههای مسلح تروریستی درآمد و این امر سوالاتی درباره دستکاری داده های تحقیق مطرح می کند، با توجه به اینکه همه می دانیم که سلاح شیمیایی پس از مدتی اثرات خود را از دست می دهد. خلف درباره اظهارات وزیر خارجه روسیه مبنی بر اینکه امریکا با تسلیح مخالفان مسوول عدم برپایی کنفرانس ژنو است، گفت: کاملا مشخص است امریکا که درباره برپایی کنفرانس ژنو با روسها به توافق رسیده بود، تحت فشار رژیم اشغالگر اسراییل و برخی کشورهای منطقه قرار گرفت و اقدام به تسلیح مخالفان کرد و علت آن موفقیتهای ارتش سوریه است که معادلات میدانی را تغییر داد.