اخوان المسلمین مصر خواستار موضعی صلح آمیز علیه کودتای نظامی اخیر که به سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهور این کشور انجامید، شده است.
محمد البدیع رهبر اخوان المسلمین روز پنج شنبه (۳ مرداد) با انتشار بیانیه ای از مردم مصر خواست تا در خیابان ها حضور پیدا کنند و خواستار آزادی و مشروعیت باشند. این بیانیه یک روز پس از آن منتشر شد که عبدالفتاح السیسی فرمانده ارتش مصر خواستار برگزاری راهپیمایی سراسری در روز جمعه (۴ مرداد) شده بود. السیسی در سخنانی، گفت برگزاری راهپیمایی سراسری به ارتش این اختیار را خواهد داد تا با «خشونت و تروریسم» که به دنبال خلع مرسی در تاریخ سوم جولای سراسر مصر را فرا گرفته است، مبارزه کند. درخواست السیسی واکنش های متفاوتی را در میان گروه های سیاسی مصر به دنبال داشته است؛ جنبش تمرود از این درخواست حمایت کرده است. اما حزب اسلامی نور و جنبش جوانان ۶ آوریل این درخواست را محکوم کردند و گفتند این مسئله موجب بروز خشونت بیشتر در کشور خواهد شد. همچنین اخوان المسلمین ژنرال السیسی را رئیس «دیکتاتوری نظامی» عنوان کرد و گفت درخواست ژنرال، «دعوت به جنگ داخلی» در این کشور منطقه شمال آفریقا بوده است. پس از آنکه ارتش مصر محمد مرسی را خلع و وی را به مکانی نامعلوم منتقل کرد، تنش در این کشور منطقه شمال آفریقا بالا گرفته است. در درگیری های مصر میان هواداران مرسی، مخالفان وی و نیروهای امنیتی، تاکنون دهها نفر کشته شده‌اند.