پلیس در ایالات ویسکانسین امریکا، بیش از بیست معترض را بازداشت کرده است.
این اعتراضات روز چهارشنبه (۲ مرداد) بیش از دو سال پس از تصویب قانونی جنجال برانگیز در ایالت ویسکانسین که اختیارات اتحادیه‌های کارگری را به شدت محدود می‌کند، برگزار شد. این افراد روز چهارشنبه(۲ مرداد) در داخل ساختمان پارلمان مدیسون ایالت ویسکانسین بازداشت شدند. این اعتراضات پس از آن برگزار شد که یک قاضی فدرال با صدور حکمی اعلام کرد، گروه‌های بزرگ برای برگزاری اجتماعات در ساختمان پارلمان ویسکانسین نیاز به مجوز دارند. پلیس پارلمان ویسکانسین از بازداشت ۲۵ نفر به دلیل نداشتن مجوز برای برگزاری تظاهرات و بازداشت یک نفر دیگر به دلیل ایجاد بی‌نظمی خبر داد. پلیس با نصب علامت هشداری در ساختمان مدور پارلمان ویسکانسین، به تظاهرکنندگان درباره تجمع در این ساختمان هشدار داد. این درحالی بود که حدود ۶۰ نفر به مقاومت ادامه داده و دیگر معترضان نیز وعده دادند، روز پنجشنبه به محل برگزاری اعتراضات باز می‌گردند. به گزارش « ویسکانسین ژورنال» ،برخی از معترضان که بازداشت شدند حدود ۸۵ ساله سن داشتند. ایالت ویسکانسین، پس از آن که اسکات واکر، فرماندار جمهوریخواه این ایالت در فوریه ۲۰۱۱ میلادی، قانون جنجال برانگیزی را علیه کارگران تصویب کرد، صحنه اعتراضات بوده است. مطابق با این قانون جنجالی، قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌های بخش‌های عمومی به شدت کاهش می‌یابد. این سیاست، جنبش های اعتراضی گسترده ای را در ویسکانسین موجب شده است. اعتراضات در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میلادی، برگزاری یک همه پرسی را با هدف عزل ویسکانسین موجب شد. اسکات واکر در این همه پرسی در مقامش ابقا شد.