دادگاه فدرال تجدید نظرناحیه کلمبیا، قانون مصوبه کنگره آمریکا را مبنی بر اجازه به شهروندان آمریکایی متولد قدس اشغالی برای درج واژه " اسرائیل " در گذرنامه های خود به عنوان محل تولد، لغو کرد.
به نقل از خبرگزاری رویترز، در مصوبه لغو این قانون که از سوی کانون قضایی دادگاه تجدید نظر کلمبیا و متشکل از سه قاضی به اتفاق آراء صادر شد ، تاکید شده است که بر اساس سیاست خارجی ایالات متحده، آمریکا به مدت طولانی متعهد به انجام این کار است. وزارت امور خارجه آمریکا که مسئولیت صدور گذرنامه ها و ارائه گزارش آن به رئیس جمهوری را بر عهده دارد، از اجرای این قانون که در کنگره در سال 2002  به تصویب رسید، خودداری کرد چون آن را ناقض اصل جدایی میان دو قوه مجریه و مقننه، مندرج در قانون اساسی ایالات متحده می داند. در سال 2003، آری و نائومی زیفوتوفسکی که پسرشان مناخیم در قدس اشغالی متولد شده بود و اکنون تابعیت آمریکایی دارد، با ارائه دادخواستی به دادگاه خواستار تابعیت آمریکایی برای وی شدند. در این گذرنامه از شهرقدس بعنوان محل تولد مناخیم نام برده شده اما به نام رژیم صهیونیستی اشاره ای نمی کند.