وزیر امور خارجه عراق تاکید کرد: " بشار اسد " رئیس جمهوری سوریه در آینده نزدیک بر شورشیان فائق خواهد آمد، زیرا همچنان ارتشی یکپارچه در دمشق و سایر شهرهای سوریۀ بزرگ در اختیار دارد.
"هوشیار زیباری" در گفت و گو با روزنامه انگلیسی "ایندیپندنت" برکناری اسد از قدرت بدون "دخالت بیگانگان و جنگی همه جانبه" را بعید دانست. وی همچنین در خصوص برگزار شدن کنفرانس ژنو 2 درباره سوریه ابراز تردید کرد. وزیر امور خارجه عراق، تاکید کرد: بهترین راه برای پیشرفت تلاش ها درخصوص حل بحران سوریه، برقراری آتش بس تحت نظارت سازمان ملل متحد، پیش از هرگونه توافق بر سر تشکیل دولت انتقالی است. این کار باید از طریق سازمان ملل و حتی در صورت لزوم با مستقر کردن نیروهای حافظ صلح صورت گیرد. هوشیار زیباری همچنین پیش بینی ها درباره احتمال وقوع کودتای نظامی در دمشق برای براندازی حکومت بشار اسد را به باد تمسخر گرفت.