نخست وزیر سوریه گفت: سوری ها عزم خود را برای اجرای برنامه سیاسی جهت برون رفت از بحران جزم کرده اند.
"وائل الحلقی" با تاکید بر این که سوری ها راه حل سیاسی را تنها راه برون رفت سوریه از بحران می دانند، تاکید کرد: سوری ها برای مقابله با جنگ جهانی چند منظوره نظامی، اقتصادی، رسانه و سیاسی عزم خود را جزم کرده اند. خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) اعلام کرد که الحلقی، سه شنبه شب در دیدار با " مختار لمانی" رئیس دفتر فرستاده سازمان ملل به سوریه در دمشق گفت: سوریه با شرکت در کنفرانس بین المللی که قرار است بدون هیچ پیش شرطی در ژنو برگزار شود، موافق است. وی خاطر نشان کرد که دولت سوریه از هر طرحی برای برون رفت این کشور از بحران استقبال می کند به شرط آن که این طرح ها هیچ گونه پیش شرطی در این زمینه مطرح نشود و دستورات بیگانگان به سوری ها دیکته نشود. الحلقی در ادامه با بیان این که ملت سوریه به هیچ طرف یا کشوری در جهان اجازه نخواهد داد در امور داخلی این کشور دخالت کنند، افزود: توطئه برخی از رژیم های حاکم بر کشورهای عربی  تروریسم، بر ضد مردم سوریه باعث تاسف است. نخست وزیر سوریه در ادامه تاکید کرد: رژیم های عرب، علاوه بر حمایت از تروریسم در سوریه، به ارسال مزدوران و گروه های مسلح تروریست و تکفیری به سوریه پرداختند تا به کشتار مردم سوریه و ویران کردن این کشور مشغول شوند. آن ها سپس به حمایت مالی و تسلیحاتی از آنان همت گماشتند و به این ترتیب اتحادیه عرب از مسیر و آرمان های واقعی خود که دفاع از مسائل اساسی ملت های عرب است، منحرف شد.