تحلیلگر سوری تنها راه درمان القاعده را نابود کردن این گروه در میدان نبرد دانست.
" سلیم حربا " روز چهارشنبه  اظهار داشت: دستاوردهای ارتش سوریه در مقابل تروریست ها، آمریکا و هم پیمانانش آشفته کرده و آمریکا هم اکنون در تنگنای سیاسی قرار گرفته است. این تحلیلگر راهبردی مسائل سوریه درباره بیانیه " ابومحمدالجولانی " رئیس گروه تروریستی "جبهه النصره" که فعالیت های سیاسی را حرام و کفر دانسته و با برگزاری انتخابات در این کشور مخالفت کرده است، گفت: این مساله به خوبی دیدگاههای القاعده را نشان می دهد و می توان گفت 95 درصد از افراد مسلح در سوریه به این سازمان وابسته هستند. حربا خاطرنشان کرد: القاعده، آزادی و دموکراسی را قانون گریزی می داند که این مساله خود به چالش کشیدن قوانین بین المللی و حتی واژه انسانیت است. وی هدف همه گروه های مسلح در سوریه را کشتار، ترور و تخریب دانست و اظهار داشت: اعلامیه الجولانی موجب شدت یافتن بحران سوریه می شود. من معتقدم القاعده و جبهه النصره همانند ویروس آنفلونزای خوکی هستند که درمان خاصی دارند؛ ولی فقط می توان از طریق میدان نبرد درمانی برای القاعده یافت و با نابودی تروریستها؛ سوریه، منطقه و جهان را در برابر آنها واکسینه کرد؛ این همان اقدامی است که ارتش سوریه اکنون در حال انجام آن است.