صهیونیستها همچنان از کابوس ربوده شدن سربازان خود واهمه دارند.
گزارشگر کانال ده رژیم صهیونیستی گفت: " پس از گذشت هفت سال از حادثه ربودن دو نظامی اسرائیلی، حزب الله همچنان این رویداد را جشن می گیرد و هر سال بخشی از این عملیات را به نمایش می گذارد. " وی افزود: " حزب الله این بار هویت فرمانده عملیات ربودن سربازان اسرائیلی را فاش کرد. خالد بزی معروف به حاج قاسم فرمانده این عملیات بود. " تلویزیون رژیم صهیونیستی در همین حال گزارش شبکه المنار را در رابطه با این عملیات پخش کرد. گزارشگر شبکه المنار گفت: " عناصر حزب الله در راستای این عملیات، در جنگلهای انبوه مدتها در کمین نظامیان اسرائیلی نشستند. حاج قاسم(خالد بزی) بر بالای درختی حرکت خودروهای گشتی را رصد می کرد. " گزارشگر کانال ده رژیم صهیونیستی اظهار داشت: " حزب الله پیش از ربودن نظامیان، جاده های پرپیچ و خم محل تردد خودروهای گشتی اسرائیلی را مورد بررسی قرار داد. " وی افزود: " حزب الله نقطه ای از این جاده را که خارج از دید دوربینهای ارتش اسرائیل است را در جاده پر پیچ و خم کوهستانی شناسایی کرد، و نظامیان اسرائیلی را در آن نقطه ربود. " حاج قاسم در جنگ ۳۳ روزه در بنت جبیل شهید شد.