" جنبش میلیونی عربستان " نخستین بیانیه خود را در فضای مجازی منتشر کرد.
" جنبش میلیونی عربستان " در این بیانیه خود را گروهی از جوانان عربستانی فعال معرفی کرده که به دنبال دستیابی به حقوق سلب شده در آن کشور است و خواستار سرزمینی است که در آن به شهروندان احترام گذاشته شود. در اولین بیانیه این جنبش آمده است: ما جوانان عربستانی از پیروان " اهل سنت و جماعت " وابسته به هیچ کدام از احزاب سیاسی وابسته نیستیم بلکه به اهل حقیقت احترام می گذاریم و از آنها دفاع می کنیم. اگر وابسته به اخوان المسلمین باشیم از اعلام این امر ابایی نداریم. بلکه این امر را افتخاری برای خودمان می دانیم. اما با این وجود، حقیقت را اعلام می کنیم که ما وابسته به اخوان المسلمین یا عضو این جماعت نیستیم. در بخشی از این بیانیه، برخی از خواسته های جنبش مذکور از نظام عربستان آمده است که از آن جمله می توان به " آزادی زندانیان سیاسی، تعدیل سیاست های عربستان و حمایت از ملت ها به جای نظام های سرکوبگر، توقف پخش برنامه های شبکه فتنه انگیز " العربیه "، توقف ارسال نفت مجانی به امریکا، مجازات افراد فاسد حتی در میان اعضای خاندان حکومتی و ایجاد عدالت در برگزاری محاکمات در دادگاهها " اشاره کرد. در ادامه بیانیه درباره روش این جنبش برای پیگیری خواسته هایش آمده است: این جنبش، با هدف دستیابی به توافق در زمینه تظاهرات میلیونی وعده داده شده، هماهنگی داخلی را آغاز کرده است و توانایی برگزاری این تظاهرات را در خود احساس می نماید. از سوی دیگر تا آخرین رمقی که داریم مسالمت آمیز بودن فعالیت های جنبش را حفظ خواهیم کرد. همچنین با وجود اینکه شبکه العربیه اقدام به تخریب وجهه انقلاب خواهد کرد، اما این هیچ گونه محدودیت رسانه ای نمی تواند آزادگان را از فعالیت بازدارد. علاوه بر این، فیس بوک تنها ابزار ما برای انتشار بیانیه هایمان نخواهد بود. زیرا به خوبی می دانیم که نظام عربستان قادر به بستن این صفحه است. از این رو سایت ویژه ای را تأسیس و بیانیه هایمان را از طریق روزنامه های الکترونیک منتشر خواهیم کرد.