نگرانی‌ها در مورد تخلفات احتمالی در انتخابات آتی پارلمانی در منطقه کردستان عراق در حال افزایش است.
با افزایش ادعاها مبنی بر اینکه انتخابات آتی در منطقه کردستان عراق با تقلب‌های زیادی همراه خواد بود، مناقشات بسیاری براه افتاده است. منتقدان می‌گویند، به پناهندگان سوری کرد گفته شده است که رای بدهند با وجود این نمایندگان مجلس می‌گویند که این اتهامات تنها یک هجمه تبلیغاتی است. این در حالی است که بعد از رای قانونگذاران مبنی بر به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری، مسعود بارزانی، رهبر دولت منطقه خودمختار کردستان عراق قرار شد که برای دو سال دیگر در قدرت بماند. عمر صدیق، یکی از قانونگذاران وفادار به بارزانی ماه گذشته گفت: «پارلمان کردستان با به عقب افتادن انتخابات ریاست جمهوری به دو سال دیگر موافقت کرد. انتخابات ۲۱ سپتامبر برای پارلمان و شوراهای استانی خواهد بود.» با وجود این، قانونگذاران مخالف دولت خودمختار منطقه کردستان از این تصمیم انتقاد کردند. آنها می‌گویند، قانون مربوط به ریاست جمهوری، دوره ریاست جمهوری هر کس را به دو دوره چهار ساله محدود کرده است اما حزب حاکم و متحد آن برای برگزاری یک همه پرسی در مورد قانون اساسی جدید فشار وارد می‌کنند؛ قانونی که در صورت تصویب به بارزانی اجازه می‌دهد بیش از دو دوره در راس قدرت باشد. منطقه کردستان از سال ۱۹۹۱ در عراق به خودمختاری رسیده است. بغداد و منطقه کردستان در مورد شماری از مسائل از جمله مالکیت اراضی و تولید نفت اختلاف نظر دارند. کردها مصمم هستند که خودمختاری خود را حفظ کرده و منابع نفتی خود را توسعه دهند. آنها طی سال‌های گذشته قراردادهایی را بر اساس شرایط خود امضا کرده‌اند که این مسئله خشم دولت مرکزی در عراق را در پی داشته است. بغداد و کردستان همچنین روی اراضی که از مرزهای شرقی عراق تا مرزهای این کشور با سوریه امتداد دارد، ادعای مالکیت دارند.