رئیس مجلس لبنان اقدام اتحادیه اروپا در قرار دادن حزب الله در فهرست سازمانهای تروریستی را خدمت رایگان این اتحادیه به رژیم صهیونیستی توصیف کرد.
" نبیه بری " مصوبه اخیر اتحادیه اروپا درباره حزب الله را " دمت رایگان به اسرائیل " توصیف کرد و گفت: مصوبه اتحادیه اروپا پایمال کردن عدالت و خدمت رایگان به(رژیم) اسرائیل محسوب می شود. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست دیروز(دوشنبه) خود طرح گنجاندن نام شاخه نظامی حزب الله لبنان در فهرست سازمان های تروریستی این اتحادیه را تصویب کردند. از سوی دیگر " تمام سلام " نخست وزیر لبنان نیز اظهار داشت: کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور مداوم هدف خود را حمایت از لبنان برای پشت سرگذاشتن وضعیت سیاسی پیچیده خود اعلام می کردند و لبنان و اروپا نیز خواهان همکاری با یکدیگر برای مبارزه با تروریسم در منطقه و جهان بودند؛ ولی این مصوبه کمکی به تحقق هدف مذکور اتحادیه اروپا و تمایل دو جانبه برای مبارزه با تروریسم نمی کند. تمام سلام افزود: لبنان با مرحله دشوار و حساسی مواجه است و مصوبه اتحادیه اروپا که خالی از ابهاماتی درباره مضمون، چگونگی اجرا و تأثیراتش در لبنان نیست؛ کمکی به اجرای طرح میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان برای برگزاری مذاکرات ملی با هدف برقراری آرامش امنیتی و سیاسی نمی کند. " آنجلینا ایخهورست " نماینده اتحادیه اروپا در لبنان نیز پس از دیدار با عدنان منصور وزیر امور خارجه لبنان مدعی شد: اتحادیه اروپا به تداوم مذاکره با همه گروه های سیاسی لبنان از جمله حزب الله اهمیت خاصی می دهد. ایخهورست افزود: اتحادیه اروپا همچنان به حمایت مالی خود از لبنان ادامه خواهد داد.