با شدت گرفتن بحران سیاسی در مصر، این کشور بار دیگر صحنه تظاهرات هواداران و مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار‌شده این کشور خواهد بود.
در حالی که حامیان محمد مرسی برگزاری تظاهرات گسترده‌ای را در شهرک نصر قاهر تدارک می‌بینند، مخالفان او نیز قصد دارند در میدان تحریر قاهره تجمع کنند. روز یک‌شنبه نیز صدها تن از زنان هوادار رئیس جمهور برکنار شده مصر به سوی وزارت دفاع مصر تظاهرات کردند تا اعتراض خود را به کشته شدن سه ظن در جریان تظاهرات روز جمعه شهر منصوره اعلام کنند. پلیس مصر برای جلوگیری از نزدیک شدن معترضان به ساختمان وزارت دفاع مصر، مسیر تظاهرات‌کنندگان را مسدود کرد. اخوان المسلمین نیز روز گذشته با صدور بیانیه‌ای برنامه‌های خود را برای پایان دادن به بحران سیاسی مصر اعلام کرد. این گروه تاکید کرد که راه حل پایان دادن به بحران سیاسی مصر، بازگشت محمد مرسی به قدرت است. همچنین، اخوان المسلمین از ارتش مصر خواست با اجرای مجدد قانون اساسی و بازگردان رئیس جمهور و پارلمان، به خواست و اراده مردم احترام بگذارد. اخوان المسلمین در بیانیه خود آورده است هنگامی که مرسی به قدرت بازگردد «بر اساس قانونی اساسی که به تائید مردم رسید، اصلاحاتی را که متعهد به انجام آن است» آغاز خواهد کرد. خشونت‌ها و ناآرامی‌ها در مصر از ۱۲ تیر (۳ ژوئیه) پس از آن آغاز شد که ارتش قدرتمند این کشور محمد مرسی را از ریاست جمهوری کنار گذاشت و در پی آن قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد و مجلس سنای این کشور را منحل کرد. یک روز پس از آن، عدلی محمود منصور، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر روز پنج‌شنبه در برابر اعضای این دادگاه به عنوان رئیس جمهور موقت سوگند یاد کرد. ده‌ها نفر از مردم مصر نیز در موج جدید درگیری‌ها بین هوادران مرسی، مخالفان او و نیروهای امنیتی کشته شدند. محمد بدیع، رهبر گروه‌اخوان المسلمین، ۱۴ تیر (۵ ژوئیه) گفت کودتا علیه مرسی غیرقانونی است و میلیون‌ها نفر تا بازگشت او به قدرت در خیابان‌ها خواهند ماند.