تنش ها و خشونت های طایفه ای در مصر باعثافزایش روند مهاجرت مسیحیان این کشور به دیگر کشورها شده است.
با وجود آن که کلیسای مسیحیان در مصر مهاجرت مسیحیان از این کشور را تکذیب می کند اما آمار و ارقام نشان از افزایش مهاجرت آنها از مصر است. تنش های طایفه ای، خشونت ها و فتواهای تکفیری از جمله مهمترین عواملی هستند که مسیحیان مصر را به مهاجرت از مصر و پیدا کردن مکانی امن در خارج از این کشور سوق داده است. این شبکه در گزارشی در این باره با اشاره به درگیری های خونین طایفه ای بین مسلمانان و مسیحیان در مصر افزود: این حوادثو درگیری ها وحدتی را که در روزهای انقلاب وجود داشت از بین برد. نگرانی مسیحیان مصر از به قدرت رسیدن اسلام خواهان و خشونت هایی که جان دهها نفر را گرفته است باعثشد بیش از یکصد هزار تن از مسیحیان مصر به دیگر کشورها از جمله آمریکا مهاجرت کنند. حدود ده هزار نفر از این افراد به آمریکا مهاجرت کرده اند. در ادامه با اشاره به این که مسیحیان چهارده درصد از جمعیت هشتاد میلیونی مصر را تشکیل می دهند آمده است: مسیحیان مصر نظام جدید این کشور را به تشدید تنش های طایفه ای و شعله ور کردن آتش آن متهم می کنند و معتقدند هدف این نظام اجرای برنامه ای برای به وحشت انداختن مسیحیان جهت واداشتن آنها به خروج از مصر است. اما گروه های اسلام سیاسی این اتهامات را رد می کنند. در ادامه گزارش آمده است: تنش های طایفه ای در مصر از زمان انور سادات رئیس جمهور اسبق مصر آغاز شد و اختلافات وی با پاپ شنوده که پیمان صلح با اسرائیل را رد کرد باعثتشدید این تنش ها شد و پاپ نیز سفر مسیحیان به قدس را تا زمانی که تحت اشغال است؛ تحریم کرد.