فعال عربستانی که به دلیل افشای اسرار پشت پرده خاندان حاکم بر این کشور با نام مستعار " مجتهد " شهرت بسیاری را در این کشور کسب کرده، اعلام کرد که به زودی یکی از شاهزادگان سعودی ساکن آلمان جدایی خود را اعلام خواهد کرد.
این فعال عربستانی که مطالب خود را با نام "مجتهد" در تویتر منتشر می کند، به نقل از منابع آگاه نوشت: یکی از شاهزادگان سعودی که در آلمان ساکن است، به زودی با صدور بیانیه ای جنجالی جدایی خود را از خاندان حاکم اعلام خواهد کرد و به تمام معنای کلمه به اپوزیسیون سیاسی تبدیل خواهد شد. مجتهد که به سبب معتبر بودن نوشته ها و پیش بینی هایش، نظر یک میلیون خواننده را به خود جلب کرده تاکید کرد: این بیانیه تفاوت چندانی با مواضع مخالفان نظام آل سعود در خارج از کشور ندارد و در آن آشکارا به جریان های مخالف که به شدت با نظام آل سعود دشمن هستند اشاره می شود.