کاردار ایران در مصر بهانه تشیع هراسی را در چارچوب طرحی اسرائیلی برای ضربه زدن به وحدت اسلامی و تبدیل درگیری اعراب و اسرائیل به درگیری شیعه و سنی توصیف کرد .
مجتبی امانی روز یکشنبه اظهار کرد: موضع برخی از سلفی ها در رد عادی سازی روابط بین قاهره و تهران موضع ملت مصر و حتی همه جریان سلفی در این کشور به شمار نمی رود. وی با اشاره به اینکه موضوع ساختگی خطر تشیع و اتهام وارد کردن به ایران صحت و حقیقت ندارد و حمله به مقر کاردار ایران در قاهره بیانگر دیدگاه ملت و سلفی ها نیست، گفت: با برخی از شیوخ سلفی از جمله حازم ابواسماعیل تماس گرفته که وی تاکید کرد آنها مشکلی با گردشگری ایران در مصر و روابط قاهره با تهران ندارند. کاردار ایران در مصر افزود: برخی افراد ممکن است به دنبال نقشه های عربستان و آمریکا و صهیونیست ها بروند؛ زیرا آنها خواهان ضربه زدن به مسیر پیشرفت و توسعه روابط تهران و قاهره با هدف به شکست کشاندن مصر و تسلیم کردن آن درقبال خواسته های خودشان هستند. وی بعید دانست که این اقدامات بر روند روابط مصر و ایران تاثیر بگذارد و گفت: در راستای آگاه سازی افکار طرف های مخالف روابط با ایران گام برخواهد داشت تا در دامن نقشه صهیونیستها در منطقه نیفتند. امانی تاکید کرد: ایران شیعه پشتوانه ای برای مصر اهل تسنن است و همچنین مصر اهل تسنن پشتوانه ای برای ایران شیعه از طریق همکاری درون منطقه ای در راستای منافع همه ملت ها و کشورهای اسلامی است. عده ای از سلفی های مصر، روز جمعه با تجمع در مقابل مقر کاردار ایران در قاهره، به از سرگیری روابط گردشگری مصر و ایران اعتراض کردند. تظاهر کنندگان ضد " محمد مرسی " رئیس جمهوری مصر و گروه اخوان المسلمین شعار دادند و پارچه نوشته هایی در دست داشتند که بر روی آن ها نوشته بود: " با حضور شیعیان ایرانی در مصر مخالفیم ". سلفی های وابسته به عربستان در حالی چنین شعارهایی را می دهند که مخالفتی با حضور گردشگران اسرائیلی در مصر نکرده اند. ایران و مصر، هفته پیش پس از سه دهه قطع روابط، پذیرش گردشگر را از طریق گشایش خط هوایی تهران - قاهره از سر گرفتند.