یک منبع امنیتی لبنان از اصابت حدود 20 گلوله به بدن محمد ضرار جمو شهروند سوری عضو سازمان بین المللی مهاجران عرب خبر داد که روز گذشته در حمله افراد مسلح درجنوب لبنان ترور شد. واکنش ها درقبال اقدام افراد مسلح در ترور محمد ضرار جمو همچنان ادامه دارد و شاهدان عینی و رسانه های گروهی درباره چگونگی ترور این فرد در خانه اش در شهر الصرفند در جنوب لبنان روایت های مختلفی ارایه می دهند. محمد ضرار جمو رئیس بخش سیاسی و روابط بین الملل در سازمان بین المللی مهاجران عرب است. این شهروند سوری که از سالها پیش به همراه همسر و دخترش درشهر الصرفند زندگی می کرد، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و افراد مسلح بعد از قتل این فرد بیگناه فرار کردند و هیچ گونه اثری از خود برجای نگذاشتند. یک شاهد عینی  گفت: جنایتکاران وارد خانه شده و به طور گسترده در مدت زمانی بسیار محدود تیراندازی کردند و تنها بعد از اطمینان از جان باختن محمد ضرار جمو از خانه خارج شدند. ناظران معتقدند که قتل محمد ضرار جمو بی ارتباط با نوع برخورد سیاسی او با حوادث کنونی در سوریه نیست زیرا جریان های مخالف سوری و افراد مسلح آن از وی راضی نیستند و به گونه ای که به محض انتشار خبر قتل، انگشت های اتهام به سمت آنها نشانه رفت که این جنایت را براساس دستورات خارجی انجام داده اند. غسان جوان از اصحاب رسانه و فعال سیاسی لبنانی گفت: به نظر می رسد که برخی طرف های منطقه ای و عربی تصمیم دارند که نبرد را به لبنان منتقل کنند و تلاشی برای فرستادن پیام به طرف های مختلف وجود داد. وی افزود: ترور محمد ضرار جمو درچارچوب این پیام صورت گرفت که طرفداران نظام سوریه در لبنان از امنیت برخوردار نخواهند بود. ناظران معتقدند قتل این شهروند بخشی از تلاش برای باقی نگه داشتن لبنان در فضای بحرانی است که از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل می شود تا این کشور را نا امن کنند. ناظران هشدار می دهند که خلل امنیتی از منطقه بقاع گرفته تا الصرفند و کل خاک لبنان وجود دارد و اگر وضعیت به همین منوال پیش برود؛ لبنان به سمت ناگواری خواهد رفت و تبعاتی امنیتی به همراه خواهد داشت که چه بسا همه لبنانی ها از آن زیان ببنند.