اعتراضات حامیان محمد مرسی که در شب‌های گذشته در قاهره برگزار شد بار دیگر به خشونت کشیده شد.ده‌ها کشته و صدها زخمی حاصل این درگیری‌ها بود.