دادگاه تجدید نظر کویت امروز  حکم ۲۰ ماه زندان را بر علیه یک فعال زن مخالف دولت این کشور به اتهام توهین به امیر کویت صادر کرده است.
به گزارش فرانس پرس؛ دادگاه تجدید نظر کویت " سارا الدریس " یک زن مخالف دولت این کشور را به اتهام اهانت به امیر کویت در شبکه اجتماعی توییتر به ۲۰ ماه زندان محکوم کرده است. ۲۹ می دادگاه بدوی کویت در ابتدا حکم زندان را برای این زن فعال مخالف دولت کویت صادر کرده بود ولی سپس از وی خواسته بود تا با پرداخت ۷۰۰ دلار به عنوان وثیقه حکم زندانش تعلیق شود. اما با توجه به حکم صادر شده توسط دادگاه تجدیدنظر، الدریس اکنون باید به زندان برود. وی هنوز هم می تواند این حکم صادر شده توسط دادگاه تجدید نظر را در دیوان عالی کویت به چالش بکشد. الدریس دومین زن کویتی است که به اتهام اهانت به امیر کویت به زندان محکوم شده است. ماه گذشته نیز دادگاه بدوی کویت خشن ترین حکم را بر ضد یک فعال اینترنتی به نام " هدی العجمی " به اتهام اهانت به امیر کویت صادر کرد و وی را به ۱۱ سال زندان محکوم کرده است. وی در توییتر خواستار سرنگونی رژیم کویت شده بود. راشد الانزی فعال جوان دیگر مخالف دولت کویت نیز از ماه ژانویه تاکنون در زندان به سر می برد. وی نیز در توییتر به امیر کویت اهانت کرده است. وی نیز به ۲۰ ماه زندان محکوم شده است. دو فعال دیگر کویتی نیز به همین اتهامات اکنون در زندان به سر می برند. /