ویسنده و روزنامه نگار مصری گفت: قدرتهای استعماری و در راس آن آمریکا با همکاری رژیم صهیونیستی و برخی رژیمهای مرتجع عربی به دنبال اختلاف افکنی میان دو کشور و دو ملت دوست و برادر ایران و مصر هستند. "جمال الدین حسین" روز یکشنبه اظهار داشت: نباید به تفرقه افکنی ها در روابط مصر و ایران توجه کنیم؛ این روابط باید بر اساس منافع مشترک دو ملت باشد و تحقق این منافع نیز در احیای روابط دو جانبه در تمام سطوح است. جمال الدین ادامه داد: هیچ مانعی در مسیر احیای روابط وجود ندارد و باید با بصیرت و درایت سیاسی راه را به روی کسانی که می خواهند از تفاوتهای مذهبی میان دو ملت ایران و مصر سوء استفاده کنند، ببندیم. وی از سر گیری فعالیت خطوط هوایی ایران و مصر در چارچوب توسعه روابط برادرانه میان دو کشور مسلمان را طبیعی دانست و افزود: بازرگانان مصر و ایران باید به خاطر منافع خود و دو ملت با یکدیگرتعامل داشته باشند، به ویژه این که ملت مصر از شهروندان ایرانی برای سفر و گردشگری به مصر استقبال می نماید.