رژیم صهیونیستی در پی تشدید فشارهای اقتصادی تصمیم دارد علاوه بر کاهش بودجه ارتش خود، شماری از برنامه های نظامی را حذف و برخی افسران و نظامیان را از خدمت برکنار کند.
" رونی دانیئل " نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی کانال دو رژیم صهیونیستی گفت: " طی هفته های گذشته شماری از اسکادرانهای نیروی هوایی اسرائیل حذف شدند و در حال حاضر ارتش طرح کاملی را برای ایجاد تغییرات ساختاری در ارتش ارائه داده که شامل برکناری و حذف برخی واحدهای نظامی است. " وی این تحولات را بی سابقه دانست و افزود: " بر اساس این طرح حدود سه الی پنج هزار نفر از نیروهای دائمی ارتش اسرائیل طی پنج سال آینده از وظایف خود برکنار می شوند. " این تحلیلگر صهیونیست خاطرنشان کرد: " ارتش اسرائیل در راستای این اقدامات تعدادی از واحدهای توپخانه را حذف می کند، و این درحالی است بسیاری از نظامیان از حقوق و مزایای بازنشتگی برخوردار نیستند. " دانیئل با اشاره به تصمیم رژیم صهیونیستی برای حذف شماری از واحدهای نیروی دریایی و هوایی ارتش این رژیم، خاطرنشان کرد: " این طرح برای اینکه به مرحله اجرا برسد، به کابینه ارائه می شود. و سپس از سوی کابینه تایید یا رد می شود. " دانیئل برای کاستن از نگرانی شهرک نشینان صهیونیست مدعی شد: " ارتش اسرائیل ساختار خود را به ارتش کوچک اما هوشمند و قدرتمند تغییر می دهد. این ارتش به دنبال سازگاری با تحولات موجود است. وی اذعان کرد: " این طرح از هدر رفتن هزینه های کلان در ارتش اسرائیل جلوگیری می کند و عایداتی معادل هفت الی ده میلیارد شیکل برای دولت خواهد داشت. طی سالهای آینده ارتش اسرائیل با مشکلاتی در زمینه بودجه روبرو خواهد شد. ولی برخی این طرح جدید ارتش را ریسک بزرگی می دانند. "