معترضان ضد دولتی با برپایی اعتراضات جدید در میدان نمادین تقسیم استانبول ترکیه و سردادن شعارهایی، استعفای دولت را خواستار شده‌اند.
معترضان روز شنبه (۲۲ تیر) به منظور برپایی راهپیمایی در پارک گزی که به مدت چندین هفت کانون برگزاری اعتراضات ضد دولتی بوده است، تجمع کردند. پلیس برای متفرق کردن معترضان به شلیک گاز اشک آور و ماشین آبپاش متوسل شد. این اعتراضات در واکنش به قانون مورد حمایت دولت که معماران و مهندسان شرکت کننده در اعتراضات را از دخالت در طرح های شهری منع می‌کند، برگزار شد . اعتراضات در ترکیه در اواخر ماه می پس از آن روی داد که نیروهای پلیس ترکیه به نیروهایی که در میدان تقسیم استانبول تحصن کرده بودند، حمله کردند. این تحصن در اعتراض به پروژه تخریب پارک گزی برگزار شده بود. این خشونت سپس به تظاهرات سراسری علیه حزب عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه تبدیل شد. پلیس علیه معترضان به ماشین‌های آبپاش، گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی متوسل شد. اردوغان که دولت وی هدف اصلی اعتراضات قرار دارد، معترضان را افراطیون مورد حمایت خارجیان و تروریست نامیده است. در سرکوب خشونت آمیز علیه معترضان صلح جو، ۵ نفر کشته و هزاران تن دیگر زخمی شدند . صدها فعال دیگر نیز بازداشت شده‌اند. نخست وزیر ترکیه به دلیل نحوه مدیریت این بحران با محکومیت بین‌المللی روبرو شده است. اقدام پلیس ترکیه در توسل به خشونت علیه معترضان صلح‌جو نیز قویا مورد انتقاد قرار گرفته است. نیلس مویزنیکس، کمیسیونر حقوق بشر اروپا در ششم جولای، تحقیقات درباره خشونت پلیس علیه معترضان ضد دولتی را خواستار شد .