وزیر امنیت ملی سابق عراق فاش کرد که بغداد اسنادی را درباره ارتباط و همکاری گروهک تروریستی منافقین و القاعده در اختیار دارد.
"شیروان الوائلی" وزیر امنیت ملی سابق و نماینده فعلی مجلس عراق تاکید کرد که بر اساس اسنادی که دولت این کشور در اختیار دارد گروهک تروریستی منافقین و تعدادی از رهبران سازمان تروریستی القاعده با یکدیگر ارتباط دارند. وی خاطرنشان کرد: تدابیر هیئت سازمان ملل متحد (یونامی) در عراق برای اخراج این گروه تروریستی کُند است و ما از آنها می خواهیم هرچه سریعتر این مشکل را که بر اوضاع امنیتی عراق تاثیر می گذارد، برطرف کنند و به حضور آنها در عراق پایان دهند. این نماینده فراکسیون دولت قانون در پارلمان عراق، از نمایندگانی که خواستار باقی ماندن عناصر گروهک تروریستی منافقین در عراق هستند ، انتقاد کرد و اظهار داشت این گروهک تروریستی در دوره صدام و بعد از ورود نیروهای آمریکایی جنایات متعددی علیه ملت عراق مرتکب شده است.