ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه، فرمان برگزاری مانور نظامی گسترده در دریای سیاه را صادر کرده است. سایت خبری روسیا الیوم ساعتی پیش به نقل از دیمیتری بیسکوف مسئول امور رسانه ای ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد: رییس جمهور روسیه در ساعت 4 صبح امروز پنجشنبه به وقت محلی، دستور برگزاری مانور بزرگ و گسترده ای را در منطقه دریای سیاه صادر کرده است. به گفته بیسکوف، هدف رییس جمهور، آزمودن توان نیروهای مسلح روسی در برگزاری مانورهای ناگهانی و گسترده بوده است و دستور آن هم بسیار غیرمنتظره بود، به طوری که نامه دربسته ای در ساعت 4 بامداد به وزیر دفاع تحویل شد و وی بعد از گشودن آن دریافت که چنین فرمانی از سوی فرمانده کل نیروهای مسلح صادر شده است