مسلمانان هند با انواع مواد غذایی و شیرنی های سنتی مخصوص سفره های افطار به استقبال از ماه مبارک رمضان رفتند.