استاد علوم سیاسی دانشگاه بغداد از شکست طرح تغییر نقشه منطقه خاورمیانه برخلاف خواست ملل این منطقه و ناکامی مثلثترکیه، قطر و مصر از اجرای این نقشه خبر داد.
احسان الشمری تاکید کرد که توطئه صهیونیستی – آمریکائی برای تجزیه منطقه براساس مذهب و قومیت شکست خورده است و مجریان این توطئه یعنی ترکیه ، قطر و مصر ناکام مانده اند . وی افزود: طرف های خارجی درپی تغییر نقشه منطقه هستند و پس از سوریه می خواهند عراق را نیز گرفتار توطئه کنند؛ ولی عقلایی در کشور وجود دارند که متوجه چنین توطئه ای هستند  . این استاد دانشگاه گفت : ترکیه و قطر حامی شخصیت های سیاسی جدایی طلب عراق بودند و اطلاعات موجود نیز نشان می دهد که این دو کشور از برخی گروه های تروریستی حمایت می کردند. الشمری خاطرنشان کرد: انتقال قدرت در قطر ، نارضایتی عمومی در ترکیه و عزل اخوان المسلمین مصر از قدرت تأثیرات مثبت در عراق خواهد گذاشت . وی تصریح کرد: طرف های خارجی با کمک برخی سران عرب و مزدوران خود در داخل عراق درپی راه اندازی جنگ داخلی در این کشور هستند . الشمری گفت: آنها از سال 2003 تاکنون مجدانه تلاش می کنند که میان اقشار مختلف جامعه عراق درگیری ایجاد کنند و جنگ داخلی به راه بیندارند. وی افزود: مردم عراق هنوز خشونت های سال های 2006 و 2007 را فراموش نکرده اند خشونت هائی که توسط طرف های خارجی برنامه ریزی شده بود و با کمک برخی سران عرب و مزدورانی در داخل عراق برای تحقق اهداف صهیونیسم و آمریکا اجرا می شد . استاد علوم سیاسی دانشگاه بغداد گفت: وضعیت امنیتی و سیاسی نسبتاً مناسب عراق برای طرف های خارجی قابل تحمل نبود لذا تلاش می کنند که چه در عراق و چه در دیگر کشورهای منطقه اختلافات مذهبی و قومیتی ایجاد و خشونت های سال 2006 و 2007 عراق را تکرار کنند.