کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در اقدامی هماهنگ به تعقیب و اخراج اعضا و هواداران اخوان المسلمین روی آورده اند.
به نقل از روزنامه السیاسیه کویت: شورای همکاری خلیج فارس با تهیه توافقنامه ای امنیتی، اعضا و هواداران گروه اخوان المسلمین مقیم کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را شناسایی و اخراج می‌کند. روزنامه السیاسیه در گزارش خود آورده است: کشورهای شورای همکاری توافقنامه‌ای امنیتی را تهیه کرده اند که به اخراج افراد مظنون به وابستگی به گروه اخوان المسلمین که در این کشورها مشغول به کار و فعالیت هستند، منجر می شود. این روزنامه نیمه رسمی به نقل از یک منبع امنیتی ویژه نوشت: قائم مقام های وزارتخانه های کشور شورای همکاری در نشست پنجشنبه گذشته خود در شهر ریاض طرحی پیش دستانه را برای شناسایی اسامی افراد وابسته به گروه اخوان الملسمین که به این کشورها سفر کرده اند، تهیه کردند تا آنها را در مرحله بعدی اخراج کنند. السیاسیه به نقل از این منابع افزود: شرکت کنندگان توصیه کردند که اسامی اعضای گروه اخوان المسلمین مقیم کشورهای شورای همکاری و مراکز و مشاغل آنها در بخش دولتی یا خصوصی شناسایی و روابط آنها با رهبران اخوان المسلمین در این کشورها زیر نظر گرفته شود. این منابع گفتند: دستگاههای امنیتی ذیربط گزارشهایی - درباره خطر این افراد و امکان توسل برخی از آنها به ایجاد مشکلات و بحران آفرینی با هدف یاری رساندن به گروه اخوان المسلمین بویژه درسایه تحولات کنونی مصر را - برای فرماندهان خود ارسال کرده اند. به گفته این منابع، در نشست ریاض همچنین درخصوص تدوین سازوکارهای نظارتی تصمیم گیری شد که اجازه می دهد همه اقدامات مرتبط با گروه اخوان المسلمین و معاملات مالی و تجاری آنها زیر نظرگرفته شده و با پول شویی به نفع این گروه مقابله شود. این منابع اشاره کردند: کمیته ای از کارشناسان امنیتی و اقتصادی برای تدوین سازوکارهای مناسب به منظور مقابله با سرمایه گذاری های گروه اخوان المسلمین تشکیل شده است. این منابع تاکید کردند: کشورهای عرب حوزه خلیج فارس با فشار گسترده رهبران اخوان به منظور تغییر موضع آنها درقبال انقلاب مردم مصر علیه محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع و گروه اخوان المسلمین این کشور و حمایت از درخواست برای بازگشت دوباره مرسی به قدرت روبرو شده اند. ارتش مصر هفت روز پیش محمد مرسی رئیس جمهوری مصر وابسته به گروه اخوان المسلمین را از قدر خلع، ۳۰۰ عضو این گروه را بازداشت و عدلی محمود منصور را به عنوان رئیس جمهوری موقت این کشور تعیین کرد. روزنامه السیاسیه به نقل از منابع خود به آگاهی کشورهای شورای همکاری از تلاش برخی رهبران اخوان المسلمین برای استفاده از نفوذ خود در منطقه به منظور خارج کردن برخی از مسئولان ارشد این گروه از مصر اشاره کرد.